Grøn & Ansvarlig

Siden 2021 har vi i Nupark haft en aktiv holdning til bæredygtighed. Vi inspireres især af FN’s 17 verdensmål, hvoraf vi især har fokus på de syv af dem.

Vi håber, at ved at vise hvad vi gør anderledes, kan inspirere andre til også at bidrage til den grønne og ansvarlige omstilling.

En bæredygtig udviklingspark

Fra 2021 har Nupark meldt sig aktivt ind i kampen om at blive mere bæredygtig. Med udgangspunkt i FN’s verdensmål vil vi fokusere på især disse 7 mål:

Grøn & Transparant

Vækst & Innovation

  • Mål 7 ved køb af vedvarende energi.
  • Mål 12 ved øget brug af de 3 R’er.
  • Mål 13 ved reduktion af drivhusgasemissioner.
  • Mål 8 ved vækst i beskæftigelse og færdigheder.
  • Mål 9 ved innovative produkter og tjenester.
  • Mål 11 ved adgang til bæredygtig transport og reduceret miljøpåvirkning pr. Indbygger.
  • Mål 17 ved nyt B2E- og B2B-partnerskab

At være bæredygtig for os, handler om at tage del i en proces. Vi er derfor allerede godt i gang, men der er naturligvis mange områder, vi vil kaste os over hen ad vejen. Idéer og planer er der mange af, men, som alle ved, blev Rom ikke bygget på én dag.

Indtil videre kan vi stolt berette, at vi køber grøn strøm, vi arbejder med mindre madspild, vi genanvender printertonere, vores lyskilder udskiftes løbende til LED, vores græs slås af robotplæneklippere, rigtig mange cykler til og fra Nupark, vi afholder arrangementer med fokus på at mindske stress og højne arbejdsglæde, og vores studierum styrker broen mellem uddannelse og erhvervsliv.

Vi skifter til LED

René er i øjeblikket i gang med at skifte Nuparks pærer til LED. Det er ikke noget, man lige klarer på en formiddag. For faktisk har vi i omegnen af 10.000 💡 Så der er en hel del energi at spare!

Robotplæneklippere

Endelig er de i gang; Robert 1, 2, 3 og 4.

Det er et kæmpe areal, på 10.000 kvm, de nu skal dække: Vi klapper i vores små hænder over den flotte græsplæne, vi har i vente, og over al den benzin, vi sparer miljøet for 👏

#bæredygtighedinupark #bæredygtighed #enbæredygtigudviklingspark #fnverdensmål

Mindre Madspild

Du har måske undret dig over beholderen til madaffald ved opvaskebordet – måske har du tænkt over, hvad vi mon bruger resterne til?

I Nupark gemmer vi og genbruger al madaffald – både i selve forberedelsen af maden (så som kartoffelskræller) og den mad, I ikke kan spise op. Den ’spildte’ mad gemmes og afhentes hver uge af Daka, hvor det omdannes til biogas. Du må gerne smide dine brugte servietter i spanden, også😀

#bæredygtighedinupark #bæredygtighed #mindremadspild #enbæredygtigudviklingspark #fnverdensmål

Affaldssortering

Vidste du, at man kan smide papiraffald til genbrug i Nupark?

Hvis affaldskurve står uden poser i, og kun benyttes til papir og pap, så vil rengøringspersonalet sortere det separat (eller du kan selv smide papiraffald i containeren til pap).

Herved spares miljøet for en del plastic, idet poserne til papir-affaldskurvene spares væk og du bidrager til bæredygtig pap-produktion. Fun fact: Når pap og papir deponeres sammen, laves det til ny pap. I modsætning til papirgenbrug, hvor pap ikke har noget at gøre, idet papirgenbrug kun er muligt ved papir alene.

#bæredygtighedinupark #bæredygtighed #enbæredygtigudviklingspark #fnverdensmål

Højbede i Nupark

Højbedene er nu tilplantet og fuldt funktionsdygtige. Så forbered jer på at blive blæst væk (mere end planterne) af smag og farve, når køkkenet genåbner i uge 31🥳🤙

#bæredygtighedinupark #bæredygtighed #enbæredygtigudviklingspark #fnverdensmål

Blomsterbed

Lange områder udenfor Nuparks bygninger er blevet strippet for græs, og står nu blotlagt med bar jord. Dette er en del af klargøring til nye bede med vilde blomster.

Det bliver så smukt! Vi glæder os – og det gør dyrelivet også🐝.

#bæredygtighedinupark #bæredygtighed #enbæredygtigudviklingspark #fnverdensmål

El-bil ladestandere

Vores 12 Clever ladestandere til elbiler er nu installeret og klar til benyttelse👏

#bæredygtighedinupark #bæredygtighed #enbæredygtigudviklingspark #fnverdensmål

Genbrug af batterier og printerpatroner

Vi modtager meget gerne jeres udtjente batterier og printer-patroner😃. Vi sender dem nemlig videre til genbrug.

Aflever dem blot i beholderen, som er til højre for motorvejsskiltet i pakkeområdet (tæt på receptionen). #genbrugergodbrug #bæredygtighedinupark #bæredygtighed #enbæredygtigudviklingspark #fnverdensmål

PantforPant

Vi har i Nupark opstillet to beholdere til opsamling af jeres pant. Når I benytter dem, er I med til at gøre en aktiv forskel; projektet hjælper mennesker udenfor ind på arbejdsmarkedet.

“Pantforpant bryder isolation og får mennesker på kanten videre i livet”.

Al pant går ubeskåret til PantforPants udsatte medarbejdere – til lønninger, uddannelse og nye tiltag for de mest udsatte. Så jeres tomme flasker kan gøre en forskel og hjemløse hjemløse/socialt udsatte i arbejde. En gruppe, som sjældent har adgang til arbejdsmarkedet, men som her kan få en meningsfuld beskæftigelse.

100% grønt strøm

🥳HURRA!

Det kører for os med bæredygtighed: Vores knap 12.000 m2 kører nu på grønt strøm.

#etbæredygtigtnupark #scanenergi #fnverdensmål #unsdg

Right Menu Icon