Coronavirus – hvad gør Nupark?

Som følge af den aktuelle Coronavirus og de anbefalinger og henstillinger, som myndighederne har givet, har Nupark taget en række nye forholdsregler for at reducere smitterisikoen.

Nuparks forholdsregler efter nedlukning af Danmark 11.03.20:

Spisestedet

Følgende ændringer foretages i Spisestedet –med virkning snarest, og senest fra og med mandag 16/3 2020:

• Buffeten erstattes af portionsanretninger, ”madpakker” og udleveret mad, så krydskontaminering ved brug af bestik m.v. undgås.
• Morgenmad anrettes tilsvarende og ”udleveres” af køkkenpersonalet.
• Der vil kunne være særlige hygiejneregler som alle henstilles til at følge, fx brug af éngangshandsker og henstilling om at sidde spredt i hele kantineområdet.

Der vil være mulighed for at bestille mad til levering på eget kontor. Da dette er forbundet med ekstra omkostninger, vil vi være nødsaget til at beregne et tillæg for dette på 10 kr. pr. anretning. Dette beløb vil blive opkrævet den enkelte virksomhed efterfølgende.

Konsekvensen af ovennævnte vil være, at der ikke vil være det samme udvalg og mulighed for at variere sin kost. Dette vil også kunne give udfordringer for vegetarer, veganere, personer med forskellige allergier o.s.v..
Vi henstiller derfor til, at disse personer kontakter Nupark, så køkkenpersonalet har mulighed for at lave en løsning til disse personer.

Køkkenpersonalet har som altid fokus på hygiejnen, og hvis der er den mindste mistanke om eventuel smitte blandt personalet, vil køkkenet blive lukket helt ned.

Børn i Nupark
Forældre er naturligvis velkomne til at tage deres børn med på kontoret i denne periode. Vi vil dog henstille til, at børnene i så fald primært opholder sig i de kontorer, hvor forældrene arbejder, og ikke færdes rundt i fællesarealer. Dette igen for at reducere eventuel smittespredning.

Overblik
Vi anmoder om, at ALLE virksomheder i Nupark, så vidt muligt giver besked til administrationen om, hvor mange medarbejdere, der forventes af være på kontoret de kommende 14 dage. Dette af hensyn til køkkenet og Nuparks egen personalenormering i denne periode.

Besked om anslået medarbejderbemanding bedes sendes til administrationen: nupark@nupark.dk. Angiv blot firmanavn og anslået gennemsnitligt antal medarbejdere pr. dag i de kommende 14 dage.

Eventuelle spørgsmål i forbindelse med ovennævnte eller Nuparks øvrige forholdsregler, bedes rettes til :

Trine Graversen Christensen, tgc@nupark.dk, 96127213
Allan Hedegård, ah@nupark.dk, 20599246

 

Find vej

© 2020 Nupark — Alle rettigheder forbeholdes